Kommende Aktiviteter

Tirsdagstræning:        I juli måned løber/går vi fra The Container i Ulvshale. Som sædvanlig kl. 18.30. Medbring gerne badetøj. Vi aftalte, at vi fortsat starter uden tovholder, da det ser ud til at fungere fint.
 
Torsdagstræning:       I både juni og juli foregår aftentræning fra The Container i Ulvshale. Start kl. 18.30 med mindre andet aftales.
 
Torsdag formiddag:    Vi fortsætter med gåtur kl. 10 fra Stege Skole. 
 
Walk and Talk 1. søndag i måneden: Vi aflyser søndag den 5. juni ( Pinse + Grundlovsdag ), men fotsætter de øvrige søndage. Turen planlægges fra gang til gang.
 
Børneløb: vi planlægger et Børneløb i Stege i forbindelse med tirsdagsmarkedet den 12. juli. Mere herom følger.
 
Nattevandring: fredag den 1. juli med start kl. 23 fra Tønden i Ulvshale. Vi kunne ikke lige ramme fuldmånen pga andre aktiviteter. Invitation følger, men meld gerne tilbage på mail, hvis du er interesseret i turen.
 
Naboløb: Vi planlægger et Naboløb søndag den 2. oktober. Klubber med tilknytning til Crossløbene inviteres.
 
Kursus: hvordan gør vi, så vi kan fortsætte med at gå/løbe efter de 60?: vi vil kontakte DGI og høre, om de har gode ideer til et sådan kursus. Det hører I også mere om.
 
Andre ture: Derudover vil vi gerne lave mindre arrangementer i forbindelse med f.eks, søndagsture. Det kan være grill i skoven, kaffe/kage eller andet efter turen. 
 
Træningsweekend: i første omgang lader vi lige tanken om en ny træningsweekend hvile.
 
Sommerfest: Fredag den 2. september. Vi hører, om vi må være i Spejderhuset. Invitation følger.
 
Derudover vil vi opfordre til deltagelse i flg:
 
Havn til havn løbet den 14. maj
 
Etape Møn 1. - 5. august
 
Stafet for Livet den 13. - 14. august. Vi stiller ikke med vores eget hold men opfordrer til at deltage på et af de andre åbne hold.