MØNS LØBE- & MOTIONSKLUBS 10 BUD

Af hensyn til hinanden og trafikken er disse 10 bud vores hovedregler når vi færdes i grupperne:

 

1.       Vær klar til at løbe kl. 18.30 så man ikke misser introduktionen/opvarmningen.

2.       Løb så vidt muligt altid på fortovet. Hold til venstre på gader, fortove, cykel- og    gangstier. Følg dog altid den forreste i gruppen.

3.       Ved tusmørke og mørke løbes ALTID med refleksveste så vi kan ses i trafikken.

4.       Vær opmærksom når vi krydser veje og gader – vi er de små i trafikken.

5.       Gruppens tovholder bestemmer suverænt ruten.

6.       Hold så vidt muligt den fart, som er aftalt i gruppen før start. Ved tvivlsspørgsmål er det tovholderens ur der gælder.

7.       Løbere der har sluttet sig til et langsommere hold lægger sig bagerst i gruppen, så de ikke presser tempoet op.

8.       Vælg ikke vedvarende højere holdniveau end du kan magte, så du ikke presser tempoet ned.

9.       Hvis du går fra så aftal det med gruppemedlemmerne først. Løb helst ikke alene hjem, og sørg for at ingen andre gør det.

10.     Vis hensyn til trafikken og dine kammerater.